Strona główna Kontakt  

Czy zmienimy rynek energii elektrycznej w 2008 r.?

W ostatnim okresie zostały opublikowane dwa bardzo ciekawe dokumenty dotyczące rynku energii w Polsce. Pierwszy to dokument opublikowany przez Prezesa URE pt.: „Mapa drogowa uwolnienia cen dla wszystkich odbiorców energii elektrycznej” z podtytułem „W drodze ku prawom odbiorców i efektywnej konkurencji w sektorze energetycznym” (odnośnik).

W dokumencie tym oprócz wielu innych ciekawych informacji, możemy prześledzić uwarunkowania liberalizacji rynku energii elektrycznej i uwolnienia cen energii elektrycznej dla wszystkich odbiorców. W Zasadach funkcjonowania rynku energii elektrycznej (pkt. 1.4.2. na str. 6) możemy zapoznać się analizą obecnego stanu rynku energii, w tym - z jego wadami. Natomiast w końcowej części dokumentu (str. 16 i 17) zaprezentowano listę zmian, które należy wprowadzić w obszarze hurtowego obrotu energią (Działanie 2.3.3: Zmiany zasad rynku hurtowego i bilansującego, wprowadzenie rynku dnia bieżącego). Aż serce rośnie. Szczególnie, że zmiany w zasadach funkcjonowania rynku bilansującego wskazywane przez Prezesa URE są zgodne z programem zmian, jakie planował do wprowadzenia w 2008 r. operator systemu przesyłowego (PSE-Operator). Nareszcie zgodność URE i OSP.

Jest dobrze. W 2008 r. zostaną wprowadzone zmiany, które zmienią oblicze rynku energii w Polsce i - po wielu latach, w których wprowadzano tylko kosmetyczne zmiany - nastąpi przełom w funkcjonowaniu rynku.

Takie euforyczne nastawienie całkowicie burzy drugi dokument. W Dzienniku Ustaw nr 30 z dnia 25 lutego 2008 r., pod pozycją nr 178 zostało opublikowane rozporządzenie ministra gospodarki z 18 lutego 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego. Rozporządzenie jest bardzo krótkie, zmienia tylko jeden paragraf rozporządzenia „systemowego” z maja zeszłego roku. De facto przedłuża dotychczasowy sposób funkcjonowania rynku bilansującego do 31 grudnia 2008 r. (na marginesie, rozporządzenie działa wstecz! ogłoszone 25 lutego, wchodzi w życie 25 lutego, a obowiązuje od 1 stycznia 2008 r.).

Czyli nic się nie zmieni w rynku energii w 2008 r.!

Osiągnęliśmy pełnię szczęścia:

  • wiemy, co jest źle w rynku energii,
  • wiemy, co należy zrobić, żeby było lepiej,
  • i przez cały rok możemy nic nie robić.

Wyjedźmy na wakacje. Tylko nie płaczmy, że odbiorcy energii nie chcą korzystać z dobrodziejstw możliwości wyboru sprzedawcy!