Strona główna Kontakt  

Seminarium „Co nowego w pomiarach?” w Karpaczu.

W dniach 27 – 29 lutego 2008 r. w Karpaczu odbyło się seminarium „Co nowego w pomiarach?” zorganizowane przez firmy Sygnity S. A. i WINUEL S. A. Było to kolejne seminarium poświecone tematyce pomiarowej w energetyce. Poprzednie spotkanie odbyło się w marcu 2006 r. w Zakopanem.

Podczas tegorocznej edycji seminarium organizatorzy seminarium przedstawili zaproszonym gościom wiedzę na temat nowych możliwości akwizycji danych pomiarowych i ich przetwarzania. Zostały zaprezentowane na żywo systemy informatyczne stanowiące nową ofertę produktową grupy Sygnity, wspomagających nowe obowiązki operatora systemu dystrybucyjnego i operatora pomiarów. Zostały zaprezentowane nowe rozwiązania w zakresie obsługi i kompletowania pomiarów odbiorców przez inkasentów. Została zaprezentowana koncepcja kontynuacji i rozwinięcia systemu pomiarowego eSPiM oraz zostały zaprezentowane ścieżki rozbojowe produktów grupy Sygnity w obszarze systemów pomiarowych i pomiarowo-rozliczeniowych.

Zostałem zaproszony do udziału w tym seminarium i poproszono mnie o przekazanie informacji o obowiązkach OSD związanych z obsługą pomiarów i przewidywane kierunki zmian oraz zaprezentowanie ewolucja systemów pomiarowo-rozliczeniowych.

Przedstawiłem prezentację pt.: Ewolucja systemów pomiarowo-rozliczeniowych w polskiej elektroenergetyce, która spotkała się z żywym zainteresowaniem.

W ocenie uczestników seminarium organizatorzy – grupa Sygnity – zaprezentowali nowe, bardzo ciekawe rozwiązania informatyczne wspierające operatorów systemów dystrybucyjnych w obszarze biznesowym związanym z zarządzaniem danymi pomiarowymi. Dodatkowym silnym punktem seminarium był udział ekspertów (oprócz EnergoInFarm-u uczestniczył również Pan Waldemar Kałuża z firmy EREM –Doradztwo Energetyczne), którzy dostarczyli wiele usystematyzowanych informacji merytorycznych o funkcjonowaniu operatorów pomiarowych.

prezentacja do pobrania