Strona główna Kontakt  

Zmiany na rynku energii a rola doradcy

Zasady rynku energii elektrycznej od momentu wprowadzenia go w Polsce w 2001 r. nigdy nie były proste i łatwe do zrozumienia dla uczestników rynku. Przyczyn takie stanu rzeczy można upatrywać w dwóch obszarach. Po pierwsze głębokiego przekonania, utrwalanego przez wiele lat realnego socjalizmu, że elektroenergetyka nie może być poddana prostym regułom rynkowym, ze względu na swą wagę dla całej gospodarki. Druga przyczyna, to chęć wpisania w model rynku wszystkich rozwiązań stosowanych podczas sterowania pracą systemu elektroenergetycznego w epoce „przed rynkowej”. Wynikiem było stworzenie rynku, który był skomplikowany i praktycznie tylko jego twórcy znali wszystkie jego aspekty. W kolejnych latach zasady rynku były zamiast upraszczania dodatkowo komplikowane. Tym razem przyczyną takiego stanu rzeczy było dostosowywanie reguł rynku do osiągania własnych celów przez uczestników i operatorów rynku. Ostatnie zmiany w zasadach rynku wprowadzone z mityczną datą 1 lipca 2007 r. (rozdzielenie dystrybucji energii od jej sprzedaży oraz uzyskanie prawa wszystkich odbiorców wyboru sprzedawcy energii) też nie uprościły zasad rządzących rynkiem energii w Polsce. I tu się zaczynają problemy. Od 2001 r. – momentu uruchomienia – rynku w energetyce zmieniło się wiele. Jednym z obszarów zmian jest wymian kadr. Obecnie w firmach energetycznych jest coraz mniej ludzi, którzy dysponują całościową wiedzą o rynku energii i zasadach zachowywania się na nim. Zmiany, które obecnie muszą być wprowadzane w działalności firm energetycznych (czy to operatorów systemu czy sprzedawców energii) wymagają bardo specjalistycznej wiedzy. Jeżeli nie ma wiedzy w firmie należy ją kupić w zewnętrznych firmach doradczych. Ale niestety firmy te oferują rzetelna i dogłębną wiedzy w ściśle specjalizowanych obszarach, związanych z przekształcaniem firm, obszarach finansowych czy ekonomicznych. Natomiast firm oferujących rzetelną wiedzę w bardzo specjalistycznych, niszowych obszarach, jak chociażby właśnie zasadach rynku energii jest bardzo mało. Dodatkowy kłopot polega na tym, że często kupujący usługę nie wie czego potrzebuje i nie jest wstanie ocenić, czy otrzymana wiedza jest kompletna i wystarczająca do rozwiązania problemów piętrzących się przed operatorami systemów dystrybucyjnych czy sprzedawcami energii. Dodatkowo często pracownicy firm energetycznych są nieświadomi swojej niewiedzy i podejmują działania, które są niezgodne z zasadami rynku energii. Przy wielu podmiotach działających na rynku energii i praktycznie braku skuteczniej kontroli i regulacji błędy popełniane przez firmy nie są szybko wychwytywane.

Zachęcam do korzystania z usług doradców.