Strona główna Kontakt  

15 listopada 2007 r. - VI Konferencja Systemy w Energetyce SIwE’07 w Wiśle

PTPiREE logo

W dniach 14 – 16 listopada 2007 r. odbyła się już VI edycja Konferencja organizowanej przez Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej (PTPiREE), tym razem nie w Mikołajkach a w Wiśle. Ale też w Hotelu Gołębiowski. Podobieństwo wewnętrzne hoteli tej sieci powoduje, że jeżeli ktoś z uczestników Konferencji nie wychodził na zewnątrz hotelu, to mógł nawet nie zauważyć różnicy miejsca Konferencji.

Na Konferencji wygłoszono ponad 30 referatów i prezentacji. Mimo, że Konferencja odbywała się w prawie pięć miesięcy po słynnej dacie 1 lipca 2007 r. – unbundlingu spółek dystrybucyjnych i uzyskania prawa do wyboru sprzedawcy energii przez wszystkich odbiorców – stosunkowo mało odnosiła się do tej niedawnej przeszłości. Praktycznie tylko w sesji przedpołudniowej pierwszego dnia była mowa o tym co zaszło w spółkach dystrybucyjnych w związku z 1 lipca 2007 r.

Przedstawiciele grup energetycznych Vattenfall i ENION zaprezentowali, jak sobie poradzili z wprowadzeniem w życie unbundlingu spółek dystrybucyjnych. Nie wiem, czy celowo czy przez przypadek, ale zestawienie tych wystąpień było bardzo znamienne. To jak sobie poradził Vattenfall i ENION z unbundlingiem pokazuje dwa skrajne podejścia. W mojej ocenie zaprezentowany przez przedstawicieli grupy Vattenfall sposób oddzielenia świadczenia usługi dystrybucyjnej od innych działalności jest w pełni zgodny nie tylko z polskim i unijnym prawem ale też z duchem Dyrektywy 54/2003/EC. Natomiast ENION dokonał unbundlingu w minimalnym stopniu, praktycznie wydzielając tylko do oddzielnego podmiotu obrót energią elektryczną, pozostawiając w OSD wszystkie pozostałe aktywności dawnej spółki dystrybucyjnej, łącznie z obsługą klienta dla dystrybucji i sprzedawcy energii oraz fakturowaniem sprzedaży usług dystrybucyjnych i sprzedaży energii elektrycznej. Myślę, że jest to zadanie dla prawników, czy tak przeprowadzony podział spełnia wymogi prawne w zakresie unbundlingu. Dla mnie nie spełnia, ale może się mylę.

W Sesji II – Wpływ wydzielenia OSD na systemy informatyczne funkcjonujące w przedsiębiorstwach energetycznych zaprezentowałem swój referat pt.: Jak wygląda przyszłość informatyczna OSD po wyodrębnieniu ze Spółek Dystrybucyjnych, który odnosił się do niedawnej przeszłości ale też spojrzał w przyszłość. Uzupełnieniem referatu był mój artykuł pt.: Wydzielenie Operatorów Systemów Dystrybucyjnych. Próba remanentu w numerze 11/2007 biuletynu PTPiREE „Energia elektryczna”, który był dystrybuowany wraz z materiałami konferencyjnymi przez organizatorów.

Referatem otwierającym Konferencję było wystąpienie Prof. Krzysztofa Żmijewskiego pt.: „Energetyka polska – kierunki rozwoju” – pokazujący poważne wyzwania jakie stoją przed polską energetyką w najbliższej przyszłości. Skala tych wyzwań jest dużo większa niż problem sprawnego przeprowadzenia unbundlingu spółek dystrybucyjnych.

Większości pozostałych referatów zawierała prezentację najróżniejszych rozwiązań i narzędzi informatycznych dla operatorów systemów dystrybucyjnych i sprzedawców energii. Prezenterzy na początku swych wystąpień nawiązywali do rozdziału dystrybucji od obrotu energią, ale w dalszej części swych wystąpień raczej koncentrowali się na prezentacji produktów swoich firm.

Całkiem nową, bardzo bogatą ofertę produktową dla praktycznie wszystkich podmiotów elektroenergetyki zaprezentowała Domena Utilities firmy Sygnity, w czasie prezentacji Dyrektora Generalnego Domeny Elżbiety Płonki-Szydłak oraz w sposób bardzo ciekawy w przerwie kawowej. Dziewczyny Mikołajki rozdające prezenty z ofertą produktową były urocze. Niestety wydaje się, że oferta produktowa Domena Utilities firmy Sygnity nie wzbudziła wielkiego zainteresowania wśród uczestników Konferencji – a szkoda.

Dwie prezentacje były bardzo multimedialne – obrazem i dźwiękiem wzmacniając siłę prezentowanych informacji. Niestety poza efektami „światło i dźwięk” nie zawierały wielu konkretów, które utkwiły by w pamięci słuchaczy.

Natomiast w kuluarach, oprócz tradycyjnych spotkań i rozmów prawdziwych energetyków, królowały najświeższe informacje: kto z kim rozmawiał, kto kogo powołał lub co kto odwołał i czy będzie czy nie będzie uwolniona z taryfowania sprzedaż energii elektrycznej. Czyli jak to na konferencjach bywa, kuluary ważniejsze od sali z prezentacjami.